Fiscaal attest

Voor het opmaken van het fiscaal attest hebben wij verschillende gegevens nodig die wij met dit online aanvraagformulieropvragen : 

  • de gegevens van het ingeschreven kind; 

  • de gegevens van de ouder waarnaar het fiscaal attest gericht is, dat is de ouder die de uitgave voor de speelpleinwerking heeft gedaan.

U krijgt een bevestiging van de inschrijving via e-mail, met daarin een volgnummer dat belangrijk is voor alle correspondentie. 


Ingeval van 'fiscaal co-ouderschap' moeten beide ouders (apart) een fiscaal attest indienen voor de door hen betaalde opvangperiode. Beide ouders moeten dan een aanvraagformulier invullen. 


Naast het online aanvraagformulier hebben wij ook een overzicht nodig van de aanwezigheden op het speelplein. Dat gebeurt met het Stempelblad Fiscaal Attest dat u hier kan downloaden en ook op het speelplein te bekomen is.

Dit stempelblad moet bij elk bezoek voorgelegd worden. Er wordt dan een stempel voor die dag geplaatst. Op het einde van de vakantie moet het stempelblad bezorgd worden aan de speelpleinwerking. Dat kan door het blad op het speelplein zelf af te geven of door het te posten bij Speelplein Don Bosco, Vrijwilligersstraat 38, 2340 Beerse.  


Na 1 januari 2023 en vóór 1 maart 2023 zal het speelplein de fiscale attesten online doorgeven aan de overheid (zoals dat wettelijk voorzien is). Het speelplein brengt u op dat moment hiervan ook op de hoogte.