Ook zij steunen ons ...

Dank voor de steun die we in 2019 van u mochten ontvangen:

alle mensen van wie we anonieme steun ontvingen.